دوره های آموزشی

دوره مهندسی توسعه استریسک (برنامه نویسی استریسک)

حامد کوه فلاح
حامد کوه فلاح

haamed

Asterisk 2

 

 درباره دوره